שעונים

הזמן יקר: שעון לגבר

ענידת שעון היא לא רק פונקציה פרקטית למדידת הזמן היקר שלנו, אלא גם פונקציה אסטטית. מאז ומעולם שעונים שימשו את האנושות למדידת הזמן בכדי לשמר